HOME

EN GOD RESEPT PÅ ET GODT LIV ER Å GI LITT MER FAEN

0631689f08f9f750fff476ce112557b1
0631689f08f9f750fff476ce112557b1

Er det en mann jeg tar av meg hatten for så er det Per Fugelli. Jeg har ikke ord for hvor mye han inspirerer meg og hvor rå han er. Både i forskning og undervisning er han opptatt av hvordan fordeling av makt og goder i samfunnet påvirker menneskenes helse. Det dreier seg ikke bare om makt og goder i økonomisk forstand, men også om fordeling av verdier som trygghet, frihet og verdighet. Under her har jeg plukktet ut en samling sitater fra han. 

"Ta døden tilbake, den er en dypt personlig eiendel. Har du vært et myndig menneske på jorden så skal du for faen føre også i siste dans."

"Jesus og Muhammed viser at den åndsmakten som heter håp er sterkere enn atommakt og lykkepiller."

"Hvis døden ikke var, ville livet ditt, følelsene, forholdene, forelskelsene, alt ville vært uutholdelig. At livet er avgrenset, gir det potens. "

"Jeg tror på at av jord er du kommet, til jord skal du bli. Og kanskje blir jeg en blåklokke. Eller grønt gress."

"Velferdsstaten er en skjør bygning. Den kan gå i stykker. Vi må forsvare den mot jeg-partiet som vil ødelegge vi-samfunnet."

"Rettferdighet er den største kapital et land kan ha."

"En god resept på et godt liv er å gi litt mer faen."

"I friske Norge har vi nå 1 lege pr. 250 innbygger. I syke Malawi er det 1 lege pr. 40 000 innbygger. Innbyggerne i Norge har et privatforbruk som er 100 ganger større enn innbyggerne i Afrika sør for Sahara. I USA og Europa bruker vi hvert år 17 milliarder dollar på mat til kjæledyr og 30 milliarder på iskrem.. Det vil koste 48 milliarder dollar pr. år å avskaffe sult og feilernæring i verden"

"Livet er ikke perfekt, uten feil og fandenskap. Vi må godta oss selv og hverandre som medfødt feilvare"