HOME

like an old dream

Jeg følte for å legge meg ned på bakken og huske alt.
Naturen gjør noe med oss, den ser alltid kjent ut, som ansiktet til en død slektning,
som en gammel drøm, som en gammel sang som flyter over havet, som barndommen din.
Alt levende og døende og kjærlighetssorgen som skjedde for millioner av år siden,
og skyene som svever over hodet ditt og er vitne til følelsen.

________________

“I felt like lying down and remembering it all.
The nature do that to you, they always look familiar, like the face of a long-dead relative,
like an old dream, like a piece of forgotten song drifting
across the water, most of all like golden eternities of past childhood.
all the living and the dying and the heartbreak
that went on a million years ago and the clouds as they pass overhead seem
to testify to this feeling.”