HOME

september

Beskriv din høst med tre ord: Jobb, kos og kreativ.
Hva er det beste/verste med høsten?
Det beste er regnet, at bladene får farger i gull, orange, rød, gul, at solen skinner, kvelder med rødvin og godt selskap. Det verste er at det er altfor lenge til neste sommer.
Hvordan koser du deg om høsten? I sengen med dobbeltdyne, bilderedigering, med nye sesonger på Netflix(haha jeg elsker Netflix, serienørd), gode middager, lange uforventede telefonsamtaler med familie og venner, og tente lys.
Hva kler du deg i denne høsten? Jordfarger! Sneakers, pologensere, kåper, Timberlands(må kjøpes).
Hva har du på to-do-listen akkurat nå?
Lese til eksamen, skrive tekster, ta bilder til portofolio, fjelltur!
Beste musikken på regnfulle dager? Denne listen min på Spotify.
Hvilke serier anbefaler du å følge med på? Girls, Narcos, Modern Family, Springflo.
Har du noen planlagte reiser for høsten?
Ja, en er litt usikker men en er helt sikker og det er Smøla til ho momo <3.
Hvilken matrett er best om høsten?
Hmmmm, pasta carbonara med sopp og parmesan. Eller en deilig smakfull gryte!
Hvor henger du helst i helgene?
Vil gjerne være mer ute i naturen og på ulike utflukter. Kjedelig å bare henge på Youngstorget(har forsåvidt vært en måned uten fest nå og det er overraskende deilig). Bruker heller tid på å oppdage Oslo, slappe av og bare kosæææ mæ.
Hvordan forbereder du deg for vinteren?
Skal kjøpe den varmeste boblejakka, kjøpe en haug av duftlys på Ikea og booke en reise i januar/februar for å ha noe å se fram til i alle de mørke dagene.

 

Describe your fall with three words: Work, cozyness and creative.
What is the best / worst thing about fall?
The best thing is the rain, the leaves get colors in gold, orange, red, yellow, the sun shines, nice evenings with wine and good company. The worst part is that it is too long for next summer.
How are you enjoying yourself during fall? In bed with warm covers and blankets, photoshop, new seasons on Netflix (haha I love Netflix too much to be honest), good dinners, long unexpected phone calls with family and friends, and candles.
What are you wearing this fall? Sneakers, polo sweaters, coats, Timberlands (have to buy)  in lovely earth colors.
What's on your to-do list right now?
Study for exams, write texts, take pictures to my portofolio, go hiking!
Best music on rainy days? This playlist of mine on Spotify.
Which series do you recommend to follow? Girls, Narcos, Modern Family, Springflo.
Do you have anytrips planned for the fall?
Yes, Smøla to visit my grandma and family. <3
Which food is the best in the autumn?
Hmmmm, pasta carbonara with mushroom and parmesan. Or a delicious caserole!
Where do you hang on the weekends?
Would like to be more in the nature and various excursions. But mostly I'm dancing somewhere or cuddled up in bed in front of the TV.
How do you prepare for the winter?
Going to buy the warmest jacket, buy a bunch of scented candles at Ikea and book a trip in January / February to have something to look forward to in all those dark days.

(Did you like this post? Click like and let me know <3)