HOME

HOPE

Dagens tanke. Jeg håper dere møter og er med de rette menneskene i 2016. De som verdsetter dere og bryr seg om dere og ikke tar dere for gitt. Men om det skulle skje at dere kommer bort i et par mennesker som ikke gjør dere godt, håper jeg dere vet når dere skal snu dem ryggen og gå deres egen vei. 

 /I hope you meet the right people in 2016, those who will appreciate you and won’t take you for granted. But if you happen to come across people who just want to use you, I hope you know when to walk away.