HOME

VIND

Hvem kan seile foruten vind? Jeg hadde jo aldri spurt, aldri vært på sjøen i utgangspunktet hvis ikke det var for at du skubbet meg fra kai.